Firma Moto Premium

Firma MOTO PREMIUM oferuje swoim klientom specjalistyczne usługi w branży motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej i odszkodowawczej.

Filozofia i kierunek rozwoju Naszej firmy oparte są o wielopłaszczyznowe i kompleksowe działanie. Takie podejście gwarantuje satysfakcję w rozwiązywaniu wielu problemów Naszych klientów. Na rynku jesteśmy obecni od 2013 roku, dbając o to, by usługi świadczone były rzetelnie i profesjonalnie.

MOTO PREMIUM jest nowoczesnym, niezależnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem o zasięgu ogólnopolskim, świadczącym usługi kompleksowej pomocy powypadkowej.

Innowacyjność naszego działania polega na szerokim wachlarzu usług oferowanych przez Naszą firmę w połączeniu z nowymi technikami i technologiami informatycznymi, co wyróżnia Nas na tle konkurencji.

W ramach swojej działalności proponujemy pełen zakres usług począwszy od porad i pomocy związanych ze zgłoszeniem szkody, poprzez oględziny pojazdów, opinie, oceny techniczne, wszelkiego rodzaju wyliczenia i kosztorysy, odwołania i reklamacje, opinie w sprawie rękojmi lub gwarancja także prowadzenie kompleksowej likwidacji szkód.

Oferujemy także pomoc poszkodowanym w prowadzeniu spraw mających na celu uzyskanie stosownego odszkodowania z pomocą kancelarii na drodze polubownej lub sądowej.

Nasze doświadczenie

mgr inż. Jerzy Wróbel absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Specjalności samochodowe: Samochody i ciągniki oraz Silniki spalinowe. Po ukończeniu studiów przez okres 7 lat pracownik etatowy działu likwidacji szkód komunikacyjnych w PZU S.A., następnie przez 2 lata mobilny ekspert ds likwidacji szkód komunikacyjnych w Generali T.U. S.A.

Studia podyplomowe Ekspertyza wypadku drogowego - Politechnika Krakowska oraz Instytut Ekspertyz Sądowych.

Ustanowienie biegłym sądowym w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie w zakresie: technika motoryzacyjna, szacowanie pojazdów, szkody komunikacyjne. Opinie wydawane dla sądu, prokuratury, policji.

Rzeczoznawca Samochodowy certyfikat CCRS nr 613/14 w zakresie kompetencji CA - technika samochodowa CC - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.
Wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod nr RS 001518, zaświadczenie nr 0006904

Odszkodowania powypadkowe i likwidacja szkód komunikacyjnych


Świadczymy pomoc i doradztwo powypadkowe w następujących obszarach:

  • - likwidacja szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Assistance, Auto casco, OC, NNW, Mini casco
  • - zgłoszenie i sposób rozliczenia szkody
  • - wybór metody naprawy i warsztatu naprawczego
  • - roszczenia i świadczenia należne poszkodowanym w wypadkach drogowych m.in.: szkody osobowe powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego np. obrażenia ciała, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z wypadkiem komunikacyjnym.
  • - utrata dochodu lub korzyści majątkowej w związku ze szkodą a także w związku z przestojem pojazdu w czasie naprawy.

Określamy technologiczny czas naprawy pojazdu

oraz zasadny czas wynajmu pojazdu zastępczego w ramach likwidacji szkody z ubezpieczenia AC lub OC.

Sporządzamy odwołania od decyzji wydanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas procesu likwidacji szkody sporządzamy i kierujemy pisma do Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Konsumenta oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Pomagamy w uzyskaniu należnego odszkodowania

obsługa spraw poprzez kancelarię prawną lub dochodzenie należnych roszczeń na drodze sądowej.

Doradzamy przy wykupie odszkodowań

z polisy ubezpieczenia OC

Wycena wartości rynkowej pojazdu


Wykonujemy wyceny samochodów

osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, quadów, autobusów, ciągników i maszyn rolniczych, samochodów specjalnych i innych w systemach eksperckich Eurotax Glass’s lub Info-ekspert.

Wykonujemy wyceny na potrzeby

urzędu celnego, skarbowego, banku, towarzystwa leasingowego, kancelarii prawnych i odszkodowawczych, firm transportowych, flot pojazdów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Wyceniamy wartość rynkową pojazdu

sprawnego lub uszkodzonego – po kolizji lub w wypadku drogowym.

Sporządzamy wyliczenia wartości pojazdu

na potrzeby rozliczenia dotacji z urzędu pracy lub dotacji unijnych.

Przygotowujemy opinie w celu weryfikacji poprawności wyliczenia

sporządzonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w procesie likwidacji szkody.

Przy określaniu wartości rynkowej pojazdów do celów ubezpieczeniowych

lub likwidacji szkody uwzględniamy warunki ubezpieczenia – Autocasco, OC lub inne.

Wykonujemy tzw. Inspekcje oraz wyceniamy

pojazdów do celów zawarcia polisy ubezpieczenia autocasco.

Ustalamy wartość pojazdów

do celów organizowanych przetargów publicznych.

Kosztorys naprawy pojazdu


Kosztorysy naprawy pojazdu

sporządzamy w systemach eksperckich Audatex, Eurotax Glass’s lub SilverDAT II.

Wykonujemy kosztorysy naprawy samochodów

osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, quadów, autobusów, ciągników i maszyn rolniczych, samochodów specjalnych oraz innych.

Kosztorysy sporządzamy przy zastosowaniu

części oryginalnych lub zamienników – według wyboru zleceniodawcy.

Określamy wysokość kosztów naprawy

w serwisie niezależnym lub autoryzowanym.

Kosztorysy uwzględniają technologię

naprawy pojazdu danego producenta.

Sporządzamy wyliczenia dla

kancelarii prawnych, firm odszkodowawczych, flot pojazdów, firm transportowych, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Sporządzamy opinie w celu weryfikacji poprawności

wyliczenia wykonanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w procesie likwidacji szkody.

Współpracujemy z warsztatami

niezależnymi i serwisami napraw powypadkowych.

Ubytek wartości rynkowej pojazdu


Jeżeli Twój pojazd uległ uszkodzeniu

w wyniku kolizji lub wypadku drogowego to oprócz naprawy pojazdu przysługuje Ci odszkodowanie z powodu rynkowego ubytku wartości pojazdu.

Warunkiem uzyskania odszkodowania w zakresie ubytku wartości

jest bezwypadkowy stan pojazdu przed wystąpieniem szkody oraz wiek pojazdu – maksymalnie 6 lat w chwili zdarzenia.

Kompleksową opinię dotyczącą rynkowego ubytku wartości pojazdu

wykonujemy 5 różnymi metodami eksperckimi przygotowanymi do stosowania na rynku polskim.

Opinię wykonujemy dla zleceniodawcy

lub kompleksowo uzyskujemy odszkodowanie w tym zakresie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wyliczenie szkody całkowitej


Wyliczenia szkody całkowitej sporządzamy w systemach eksperckich

Eurotax Glass’s lub Info-ekspert oraz Audatex lub SilverDAT II w przypadku konieczności sporządzenia dodatkowo kosztorysu naprawy.

Szkodę całkowitą określamy dla samochodów

osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, quadów, autobusów, ciągników i maszyn rolniczych, samochodów specjalnych i innych.

Szkodę całkowitą określamy na podstawie metod obliczeniowych

w systemach komputerowych lub metodą rynkową poprzez aukcje sprzedaży uszkodzonego pojazdu.

Pomagamy w zagospodarowaniu

uszkodzonego w wypadku lub kolizji pojazdu.

Przygotowujemy opinie w celu weryfikacji poprawności wyliczenia

sporządzonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w procesie likwidacji szkody – sprawdzamy wielkość i poprawność zastosowanych korekt i współczynników.

Wyliczenia wykonujemy dla

kancelarii prawnych i odszkodowawczych, firm transportowych, flot pojazdów, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Przy ustalaniu wysokości szkody całkowitej

bierzemy pod uwagę warunki ubezpieczenia Autocasco lub OC.

Oględziny pojazdów sprawnych i powypadkowych


Oględziny pojazdów, sprzętu i maszyn rolniczych

nieuszkodzonych lub powypadkowych wykonujemy w celu ustalenia:
  • - cech identyfikacyjnych,
  • - rodzaju lub typu pojazdu,
  • - wersji i kompletacji pojazdu, wyposażenia standardowego i dodatkowego, brakującego lub opcjonalnego – rozkodowanie VIN
  • - stanu technicznego pojazdu wraz z wykonaniem protokołu oceny technicznej pojazdu (OTP).

Dla oględzin powypadkowych wykonujemy

protokół oceny technicznej pojazdu oraz protokół oględzin powypadkowych.

Podczas oględzin pojazdu dokonujemy

weryfikacji stanu nadwozia, wykonujemy pomiary grubości powłoki lakierowej, identyfikujemy wyposażenie, ogumienie, kompletacje oraz oceniamy stan pojazdu.

Wykonujemy również oględziny miejsca

kolizji lub wypadku drogowego w celu zabezpieczenia śladów, zawierające protokół oględzin, szkic oraz dokumentację fotograficzną.

Opinie i oceny techniczne


Sprawdzamy stan techniczny

oraz historię pojazdów, np. przed zakupem.

Pomagamy w zakupie

lub sprzedaży pojazdu.

Dokonujemy sprawdzenia, weryfikacji poprawności

i jakości wykonanej naprawy powypadkowej – weryfikacja z zakresem naprawy uznanym przez TU w kosztorysie naprawy.

Wykonujemy opinie dotyczące awarii lub uszkodzenia

zakupionych części oraz wykonaną usługą naprawy pojazdu.

Sporządzamy opinie z zakresu przyczyn powstania awarii

silników lub zespołów napędowych – również w zakresie weryfikacji wcześniej wykonanej naprawy oraz zastosowanych części zamiennych.

Wykonujemy opinie w zakresie ruchu drogowego

interpretacji przepisów, prawidłowego zachowania uczestników ruchu drogowego.

Określamy technologiczny czas naprawy pojazdu

na podstawie kalkulacji kosztów naprawy pojazdu.

Wykonujemy kompleksowe opinie i ekspertyzy techniczne

z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego oraz likwidacji szkód komunikacyjnych.

Działamy na zlecenie klientów

indywidualnych, firm z sektora motoryzacyjnego, kancelarii prawnych i odszkodowawczych oraz innych.

Skontaktuj się z Nami

Biuro firmy
MOTO PREMIUM Jerzy Wróbel
ul. Braci Saków 5, 33-100 Tarnów

Telefon: +48 512 714 740
E-mail: biuro@moto-premium.pl
Siedziba firmy
MOTO PREMIUM Jerzy Wróbel Specjalistyczne Usługi Motoryzacyjne
Rzuchowa 455, 33-114 Rzuchowa

NIP 873-259-50-89 REGON 122776080
Formularz kontaktowy